KWIA

KWIA is een mensenrechtenorganisatie die opkomt voor de collectieve rechten van inheemse volken. Het zelfbeschikkingsrecht van inheemse volken vormt het uitgangspunt voor alle acties van KWIA o.a: inzet voor het klimaatverbond, bescherming van de bio-diversiteit en tropisch regenwoud, strijd voor inheemse landrechten tegen ontwikkelingsagressie, duurzaam toerisme en eerbied voor de cultuur van de inheemse volken, meewerken aan een internationaal juridisch kader.

Op al deze fronten voert KWIA actie. Meer specifiek gaat het over netwerkopbouw waarin inheemse partnerorganisaties zelf de koers bepalen: o.a. in de Filippijnen, Guatemala, Mexico, Brazilië, Amazonië, West-Papua e.a. Heel concreet werkt KWIA aan netwerkopbouw met inheemse partners in Centraal Amerika die zich verzetten tegen de invoering van het Plan Puebla Panama.

Met onze partner COICA, die inheemsen vertegenwoordigt uit negen landen van het Amazone-gebied ijvert KWIA voor het Klimaatverbond om het tropisch regenwoud en haar bewoners te beschermen.

Het uitgangspunt van het Klimaatverbond is dat we onvermijdelijk op een broeikaseffect afstevenen als er geen einde komt aan de uitstoot van broeikasgassen en aan de vernietiging van het bosbestand over de hele wereld. Het broeikas-effect kan alleen worden tegengegaan als Noord en Zuid samenwerken. De belangrijkste bijdrage van het Zuiden bestaat in het beschermen van zijn natuurlijke rijkdommen en van het tropisch regenwoud. De grootste bijdrage die het Noorden kan leveren is het drastisch terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en van hout- en papiergebruik.

HET KLIMAATVERBOND

Het Klimaatverbond verenigt Europese steden en gemeenten die een verbintenis zijn aangegaan met inheemse volken van het Amazonebekken. Deze wereldwijde alliantie wil op lokaal niveau werken om een nefaste klimaatwijziging in de wereld tegen te gaan. Het initiatief wil bijdragen aan duurzame ontwikkeling en aan een gelijk-waardige Noord-Zuid relatie. Het doel van het Klimaatverbond is het wereldwijd be-schermen van het klimaat door de uitstoot van broeikasgassen in het industriële Noorden sterk terug te dringen en de regenwouden op het zuiden van onze planeet te beschermen. Middels dit verbond met inheemse volken gaat er steun naar hun streven voor het verkrijgen van primaire rechten zoals de erkenning als volk en het leven in hun natuurlijke omgeving naar eigen inzicht en traditie. De gemeenten nemen een aantal verplichtingen op zich inzake activiteiten en maatregelen, zoals opgenomen in het Klimaatverbondmanifest van Europese Gemeenten (1990) en in de Verklaring van Bolzano (2000).

Disclaimer: het KWIA bestaat niet meer. De informatie op deze website dient u te lezen in de verleden tijd.

Comments are closed.